Про нас

Об'єднання організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» є всеукраїнським об'єднанням обласних організацій роботодавців, утвореним у відповідності до Законів України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про об'єднання громадян». 

Членами Всеукраїнської конфедерації роботодавців житлово-комунальної галузі України є обласні об’єднання роботодавців та обласні об’єднання роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі. До складу яких вийшли підприємства: теплозабезпечення, водопровідно-каналізаційного господарства, підприємства, що здійснюють вивезення ТПВ, підприємства, що здійснюють обслуговування житлового фонду, на яких працює понад більш 50 тис. осіб.

Об'єднання є неприбутковою організацією, яка об'єднує організації роботодавців на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту економічних, соціальних, інших інтересів своїх членів та окремих роботодавців житлово-комунальної галузі України, а також з метою координації та консолідації дій своїх членів у сфері соціально-трудових відносин.

Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України активно бере учать у розробці галузевих нормативно-правових та законодавчих актів.Діяльність Об'єднання поширюється на територію України, у тому числі активно працюють члени Об'єднання у містах: Київ, Харків, Львів.Об'єднання здійснює свою діяльність на принципах законності, добровільності вступу та свободи виходу, рівноправності членів, незалежності, гласності, самоврядування та відповідальності за виконання прийнятих на себе зобов'язань.

У своїй діяльності Об'єднання керується Конституцією України, іншими актами законодавства України, іншими чинними нормативно-правовими актами України, а також відповідними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Об'єднання є юридичною особою за українським законодавством, має статус всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців та здійснює свою діяльність за територіальною та галузевою ознакою у відповідності з чинним законодавством України.

Основною метою створення та діяльності Об'єднання є представництво і захист прав та інтересів членів Об'єднання, в економічних, соціально-трудових та інших відносинах, а також координація та консолідація дій членів Об'єднання для досягнення позитивних результатів їхньої діяльності та посилення їх впливу на процес формування соціально-економічної політики, вдосконалення соціально-трудових відносин та розвитку соціального діалогу в Україні.
 

Керівництво

Лотоцький О.Б.

Голова конфедерацїі

Непомнящий О. М.

Перший Заступник Голови

Лисак А.А.

Заступник Голови

Ващинський О.В.

Заступник Голови

JoomShaper
Яндекс.Метрика