Основними завданнями діяльності Об'єднання організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» є:

- забезпечення представництва та захист законних інтересів і прав членів Об'єднання у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників, іншими об'єднаннями громадян;
- участь у проведенні колективних переговорів та укладанні галузевої угоди та забезпечення виконання своїх зобов'язань за укладеними угодами; ведення соціального діалогу;
- участь у нормотворчій роботі, у т. ч. яка стосується умов роботи житлово-комунальної галузі в країні;
- сприяння розвитку соціально спрямованої ринкової економіки, системи соціально діалогу, консолідації організацій роботодавців з метою посилення впливу на формування соціально-економічної політики держави;
- участь у формуванні та реалізації політики держави з питань зайнятості, оплати праці, охорони праці, соціального страхування працівників, у реалізації соціальних програм в інших питаннях соціально-економічного характеру та трудових відносин, лобіювання та ведення переговорів щодо її просування;
- координація діяльності членів Об'єднання у виконанні зобов'язань, закріплених у колективних договорах та угодах;
- співробітництво з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників;
- контроль за виконанням іншими сторонами колективних угод, стороною яких є Об'єднання, взятих на себе зобов'язань;
- сприяння максимальному дотриманню інтересів членів Об'єднання при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);
- запобігання страйкам;
- сприяння вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки і підвищення професійної кваліфікації кадрів, поширення професійних знань та досвіду;
- покращання системи професійної технічної освіти;
- забезпечення с координованості дій членів Об'єднання щодо виконання науково-технічних досліджень;
- на паритетних засадах бере участь в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;
- розвиток співробітництва з іноземними і міжнародними організаціями роботодавців та їх об'єднаннями.
На теперішній час Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України є організатором проведення галузевих всеукраїнських семінарів, тренінгів, проводить навчання спеціалістів підприємств житлово-комунальної галузі.

JoomShaper
Яндекс.Метрика